το e-mail καθώς και το msn των εκπομπών
είναι
radioepal@gmail.com