Πρόγραμμα του Ράδιο ΕΠΑΛ 2013-2014    


  • "Τ' αηδόνια του Ράδιο-ΕΠΑΛ": Ρούσσου Τάνια & Καπέλλα Μαρία.
  • Μουσικές Επιλογές: Ρούσσου Ελπίδα, Βακονδίου Ιωάννα,
    Ξανθάκης Γιάννης,Ρούσσος Πέτρος & Ρούσσος Δημήτρης.
  • P.S: Ρούσσου Βαγγελίτσα & Πετροπούλου Φλώρα.